casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


BƯỚC 2: HOÀN THIỆN DANH MỤC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN
         -  Bổ sung thông tin cán bộ giáo viên: Sau khi upload thành công danh sách giáo viên lên hệ thống, tài khoản quản trị sẽ vào mục 1. Hồ sơ CB – 1.1. Danh sách CB để thực hiện thao tác này.
{关键字}

       1 Cập nhật lại thông tin của từng cán bộ, giáo viên

       2 – Tích chọn để xóa danh sách cán bộ, giáo viên

       3 – Thông tin tài khoản của từng giáo viên (mật khẩu mặc định là 123456)

      - Tiếp theo, tài khoản quản trị nhấp chuột chọn  sau đó điền đầy đủ các thông tin chung, thông tin môn dạy, … cuối cùng nhấp chuột vào Lưu lại để hoàn tất quá trình bổ sung thông tin cho cán bộ giáo viên

{关键字}

         -  Cấp tài khoản cho cán bộ giáo viên: Muốn xem thông tin tài khoản của các cán bộ nhân viên, tài khoản quản trị cần vào 5. Hệ thống – 5.1. Danh sách tài khoản để thao tác và thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên trong toàn trường.
{关键字}

       Lưu ý: Tất cả cá tài khoản của cán bộ giáo viên trong trường sẽ tự động được tạo khi upload thành công danh sách cán bộ giáo viên.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì