casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Tại sao khi nhập mã trường vào file excel thì không thấy hiện tên trường? Như vậy có phải bị lỗi không?
Việc nhập mã trường vào file excel mà không hiện tên trường là bình thường, không phải lỗi.
Mã trường dùng để xác định tên trường đang học của đối tượng khi nhập file excel vào phần mềm.

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì