casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


THEO DÕI THU PHÍ

Mục đích: Theo dõi tình hình đóng tiền của trẻ như: Đã đóng hay chưa?, Đóng ngày nào? Số tiền đóng là bao nhiêu? Bé nào chưa đóng tiền?.....

Cách thực hiện:

* Chọn Năm học KhốiLớp - Tháng cần theo dõi thu phí:

Vào TAB "THU CHI" chọn menu "THEO DÕI THU PHÍ", chương trình sẽ có giao diện sau:

 {关键字}

1.   Nếu bé nào đóng đ thì check vào ct Đóng Đ và nhp ngày đóng ct Ngày đóng (mc đnh chương trình s đ là ngày 1) ca bé.

2.   Nếu bé ch đóng 1 s tin (không đóng hết) thì nhp s tin Ph Huynh đóng vào ct S tin đã đóng tương ng.

3.   Khi Thy/Cô nhp s tin đã đóng hoc check vào đóng đ, chương trình s t đng tách tng khon phí t s tin ph huynh đã đóng, làm cơ s cho các thng kê tiếp theo.

==> Thao tác xong thì Thầy/Cô bấm Lưu để lưu số liệu tính toán này lại

4.   Sau khi theo dõi thu phí cho 1 lớp, Thầy/Cô chọn lớp tiếp theo để theo dõi thu phí tiếp tục

5.   Với thao tác vừa tạo, Thầy/Cô có thể:

-      Xuất excel Danh sách chưa thu

-      Xuất excel Theo dõi thu phí


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì