casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


          1.   Mục đích
            -
Thiết lập danh sách đoàn Đánh giá ngoài cho từng đơn vị trường được Đánh giá ngoài. Trong đó có Trưởng đoàn, Thư ký, Thành viên Đánh giá ngoài
          2.
Các bước thực hiện:
            -
Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản quản trị cấp cao của Sở Giáo dục và Đào tạo, sau đó vào chức năng
          3. Quy trình ĐGN – 3.1. Thành viên ĐGN – 3.1.2. Thành viên theo trường
để thực hiện phân công cho các thành viên vào đoàn Đánh giá ngoài theo từng đơn vị.
{关键字}

          - Bước 2: Chọn đơn vị đã được duyệt Đánh giá ngoài (đơn vị màu xanh, bên trái) sau đó nhấp chuột chọn {关键字}  để thực hiện chọn các thành viên của đoàn Đánh giá ngoài theo đơn vị đó (tài khoản đã được tạo trong mục II). Tích chọn chính xác các tài khoản, chọn nhiệm vụ của từng thành viên, sau đó nhấp chuột chọn {关键字}  để hoàn tất.
{关键字}


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

  • Video:
  • 1
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì