casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


DỊCH VỤ

Mục đích: Giúp phần mềm có các thông tin của dịch vụ mà trường chi hàng ngày (ví dụ như Gaz, Điện, Nước,...).

Cách thực hiện:

Vào TAB "DINH DƯỠNG" chọn Menu "DANH MỤC", chọn "DỊCH VỤ", Sau đó bấm vào nút thêm, để thêm 1 loại dịch vụ mà trường đang có. Bạn có thể thêm hoặc thay đổi thông tin các loại dịch vụ trong chức năng này sao cho phù hợp với trường.

==> Chỉ thêm 1 lần sau khi cài đặt mới phần mềm. Những thực đơn sau phần mềm sẽ tự động nhớ, không cần phải nhập lại.

Lưu ý: Tiền gas mà trường sử dụng có 3 cách tính toán:

-- Cách 1: là tính bình quân 1 ngày bao nhiêu tiền gas rồi trừ vào tiền dịch vụ của bé
-- Cách 2: là nhập kho Gas để xuất kho hàng ngày như những thực phẩm khác
-- Cách 3: là thoả thuận với phụ huynh, xem tiền gas như 1 khoản phí phụ thu, sau khi tính tổng tiền gas 1 tháng, chia đều cho tổng số học sinh đã ăn trong tháng đó, và thu tiền gas này vào tháng tiếp theoBài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì