casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Nhập kho rồi, nhưng vào sổ tính tiền ăn thì nhóm kho chỉ có 1 vài thực phẩm kho, những thực phẩm kho còn lại nhảy xuống nhóm chợ?
{关键字}

Nguyên nhân: Lỗi này đa số là do Thầy/Cô nhập thực phẩm trong kho trước rồi trong khi sổ tính tiền ăn chưa làm. Trường hợp này Thầy/Cô cần vào Kho kiểm tra lại ngày nhập kho của các thực phẩm kho, nếu thực phẩm kho có ngày nhập trước ngày làm sổ tính tiền ăn thì xóa thực phẩm kho đó.

Cách thực hiện:
Vào "Dinh Dưỡng" -> "Quản Lý Kho" -> "Kho"

{关键字}

Vào "Lịch Sử Kho" chọn từng thực phẩm có ngày nhập lớn hơn ngày lưu sổ tính tiền ăn và nhấn nút "xoá" rồi lưu lại và thoát khỏi phần mềm. Sau đó khởi động lại phần mềm để lưu sổ tính tiền ăn

{关键字}


Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì