casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


1. Mục đích

- Các tài khoản với trách nhiệm là Trường đoàn Đánh giá ngoài sẽ thực hiện phân quyền cho các thành viên trong đoàn theo từng đơn vị để các thành viên trong đoàn có thể phân chia công việc và đánh giá, nhận xét theo từng tiêu chí, từng chức năng được phân công.

2. Các bước thực hiện:

- Đăng nhập bằng tài khoản của Trưởng đoàn (Lưu ý: Trưởng đoàn theo từng đơn vị) để thực hiện chức năng này.

- Bước 1: Nhấp chuột chọn {关键字} để thực hiện, màn hình sẽ hiển thị ra giao diện như hình dưới.

{关键字}

- Bước 2: Giao diện màn hình sẽ hiển thị nội dung như hình dưới, cần tích chọn chi tiết các chức năng, công việc muốn phân quyền cho thành viên đoàn Đánh giá ngoài, sau đó nhấp chuột chọn {关键字}  để hoàn tất.

{关键字}


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì