casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Đăng nhập hệ thống
         1. Yêu cầu

         - Để sử dụng được phần mềm, người dùng phải có kết nối internet, trình duyệt web (khuyến cáo nên dùng Mozilla Firefox 18 trở lên).
         - Nế
u máy tính chưa cài đặt trình duyệt Moziila FireFox thì vào địa chỉ //www.mozilla.org/vi/firefox/new/ để tải về và cài đặt.

         2. Đăng nhập

         - Bư
ớc 1: Mở trình duyệt bằng cách tìm đến biểu tượng {关键字}, sau đó click đúp chuột vào biểu tượng (hoặc click chuột phải vào biểu tượng chọn Open) để mở.

         - Bư
ớc 2: Gõ chính xác đường dẫn của phần mềm: //eqms.eos.edu.vn vào thanh địa chỉ của trình duyệt. Phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ đăng nhập (Minh họa hình dưới).
{关键字}

Hình 1: Cửa sổ đăng nhập vào phần mềm
         - Bước 3: Gõ tên đăng nhập, mật khẩu, mã bảo vệ (ký tự phía bên phải ô nhập) vào từng ô tương ứng. Sau đó nhấp chuột vào Đăng nhập để vào phần mềm. (Minh họa hình 2, đăng nhập với tài khoản cấp Sở)

 

{关键字}

Hình 2: Nhập thông tin đăng nhập
         Sau khi đăng nhập thành công, màn hình sẽ hiển thị giao diện tổng quan theo từng cấp tương ứng.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì