casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Sao thực đơn cứ bị đánh giá không đạt? làm sao để thực đơn được đánh giá là đạt?
Nguyên nhân : Căn cứ vào vào dòng " Tỷ lệ đạt (%) "  của Đạm - Béo - Đường - Calo (dòng màu cam) trong bảng "Thống kê thành phần dinh dưỡng" thì chương trình sẽ tự đánh giá đạt hoặc không đạt. Tỷ lệ đạt nhỏ nhất là 55 và cao nhất là 60, nếu tỷ lệ nằm ngoài khoảng này thì chương trình sẽ đánh giá là không đạt. Tỷ lệ đạt có thể điều chỉnh được tùy theo nhu cầu của từng đơn vị .
Cách khắc phục : So sánh tỷ lệ đạt của thực đơn (dựa vào dòng tỷ lệ đạt(%)) với tỷ lệ đạt trường đang áp dụng để có thể tăng hoặc giảm lượng đạm, béo , đường,calo tương ứng. 

{关键字}

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì