casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


a. Mục đích: Nhận báo cáo đơn vị từ cấp Trường gửi lên

b. Đường dẫn: Báo cáo đơn vị. Phần mềm hiển thị giao diện của báo cáo đơn vị với danh sách các trường tiểu học Trường nào đã nộp báo cáo thì có dấu "X" ở cột Đã nộp", hiển thị ngày nộp và có chức năng tải báo cáo về xem (xem minh họa ở hình 64)

{关键字}

Hình 64: Báo cáo đơn vị

c. Thao tác:

- Tải báo cáo: Muốn xem báo cáo kỳ nào thì kích chọn chức năng Tải về. Phần mềm xuất hiện giao diện như hình 65

{关键字}
Hình 65: Báo cáo

Người dùng có 2 lựa chọn xem báo cáo bằng cách tích vào: "Mở bằng" để xem luôn báo cáo để xem hoặc "Lưu tập tin" để tải báo cáo xuống rồi mới mở xem. Sau đó nhấn Ok để thực hiện.

- Gửi dữ liệu: Kích chọn chức năng Gửi dữ liệu. Phần mềm hiển thị form (xem hình 66), muốn gửi dữ liệu kỳ nào thì tích chọn kỳ đó, nhấn Ok để hoàn thành việc gửi dữ liệu hoặc Thoát nếu không muốn gửi dữ liệu nữa

{关键字}
Hình 66: Gửi báo cáo


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì