casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Nhập kho bấm lưu phần mềm báo 'Lưu thất bại' là sao?
*Nguyên nhân: 
Do bấm lưu nhiều lần hoặc do vừa xóa kho. 
*Cách khắc phục:
Tắt phần mềm đi mở lại. 
Vào Control Panel -> Regional and Language Options (đối với Win XP) , Region (đối với Win 7, Win 8), chỉnh lại mặc định là Enghlish và định dạng lại ngày tháng là M/d/yyyy theo hướng dẫn sau:

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì