casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Giáo viên bộ môn có quyền nhập các nội dung đánh giá chỉ ở những môn và những lớp mình dạy. Tài khoản của từng giáo viên bộ môn sẽ được phân quyền từ tài khoản quản trị nên chỉ thực hiện chức năng, nội dung mình được phân quyền.
         -  Cách thực hiện: Khi đăng nhập vào tài khoản của mình, các tài khoản sẽ chỉ nhìn thấy các lớp, môn học mà mình được phân công.
{关键字}

         -  Bước 1: Tạo danh mục câu mẫu – Giáo viên được phân công giảng dậy môn nào sẽ thực hiện tạo danh mục câu mẫu của môn đó.
{关键字}

         -  Bước 2: Đánh giá học sinh giữa kì - Sau khi tạo đầy đủ danh mục câu mẫu, tài khoản giáo viên bộ môn sẽ nhấp chuột vào Đánh giá tương ứng với môn đó để thực hiện công việc đánh giá cho từng môn.
{关键字}

         -  Bước 3: Đánh giá học sinh cuối kì - Cuối mỗi kỳ, các giáo viên bộ môn cần thực hiện các công việc đánh giá và nhập điểm cho các học sinh theo từng môn được phân công.
{关键字}

         -  Lưu ý: Sau khi thao tác xong chức năng được phân công, đề nghị thầy/cô di chuột vào tên tài khoản của mình ở phía trên góc phải màn hình sau đó thao tác như hình dưới để thoát khỏi tài khoản.
 {关键字}

Chúc thầy/cô thành công!


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì