casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Khi nhập thông tin bị hiện dấu x màu đỏ thì không nhập được, không lưu được là tại sao?
Nguyên nhân: Do thông tin đang nhập chưa chính xác hoặc để trống nên ô thông tin đó bị đánh dấu "X" đỏ. 
Cách khắc phục: nhấn phím "ESC "trên bàn phím và nhập lại thông tin đó.

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì