casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Thấy số lượng, đơn giá trong sổ tính tiền ăn bị sai mà không chỉnh được. Làm cách nào để sửa lại thông tin bị sai?
Cách khắc phục:
1.Trường hợp chưa lưu sổ tính tiền ăn: Thầy/Cô vui lòng quay lại Điều chỉnh thực đơn để sửa lại đơn giá, số lượng. Sau đó vào lại Sổ tính tiền ăn thì lúc này sổ tình tiền ăn mới cập nhật lại thông tin Thầy/Cô vừa mới chỉnh sửa. 

Vào "Dinh dưỡng" -> "Thực đơn" -> "Điều chỉnh thực đơn"
{关键字}
Chọn "ngày nhập" và "nhóm trẻ" muốn chỉnh sửa số lượng và đơn giá. 

{关键字}

Sau đó, lưu lại thực đơn đó. Vào lại sổ tính tiền ăn kiểm tra và lưu lại ngày đó.
2.Trường hợp Sổ tính tiền ăn đã lưu rồi (ngày lưu rồi sẽ được tô màu xanh) thì Thầy/Cô phải xóa sổ tính tiền ăn ngày đó đi bằng cách chọn ngày cần xóa rồi bấm vào nút "Xóa sổ tính tiền ăn" (góc trái dưới cùng) rồi sau đó quay lại Điều chỉnh thực đơn để sửa lại đơn giá, số lượng,...

Vào "Dinh dưỡng" -> "Sổ tính tiền ăn" -> "Sổ tính tiền ăn"

{关键字}

chọn năm -> tháng -> chọn ngày muốn sửa đổi (đơn giá, số lượng) -> xoá sổ tính tiền ăn. Sau đó, tắt sổ tính tiền ăn vào điều chỉnh thực đơn để điều chỉnh lại như các bước ở trường hợp 1.

{关键字}


Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì