casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


         a. Mục đích: Nhận báo cáo đơn vị từ cấp Sở Giáo dục và Đào tạo gửi lên.
         b. Đường dẫn: Báo cáo đơn vị.
Phần mềm hiển thị giao diện của báo cáo đơn vị với danh sách đơn vị cấp Sở Giáo dục và Đào tạo. Đơn vị nào đã nộp báo cáo thì có dấu "X" ở cột Đã nộp", hiển thị ngày nộp và có chức năng tải báo cáo về xem (xem hình 21)
{关键字}
Hình 21: Báo cáo đơn vị
         c. Thao tác:

         - Muốn xem báo cáo kỳ nào nào thì click chọn chức năng Tải về. Phần mềm xuất hiện giao diện như hình 22.

{关键字}
Hình 22: Tải báo cáo


         - Người dùng có 2 lựa chọn xem báo cáo bằng cách tích vào: "Mở bằng" để xem hoặc "Lưu tập tin" để tải báo cáo xuống rồi mới mở xem. Sau đó nhấn Ok để thực hiện.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì