casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Thêm giới thiệu
Mục đích : Xây dựng bài giới thiệu thực tế về đơn vị mình, các bài giới thiệu sẽ tự động được cập nhật ra ngoài Cổng thông tin.
Cách thực hiện: Nhấp chuột vào Giới thiệu bên trái – Bên phải sẽ hiển thị ra các mục tương ứng như: Thêm mới, chỉnh sửa, xóa.
{关键字}

1 – Chọn mục Giới thiệu bên trái
2 – Nhấp chuột vào để thêm mới một thông tin Giới thiệu
3 – Nhấp chọn mục Giới thiệu cần chỉnh sửa, sau đó chọn Chỉnh sửa để sửa từng mục giới thiệu tương ứng.
4 – Muốn xóa mục Giới thiệu nào thì chọn mục đó, sau đó nhấp chuột vào chức năng này.
 Thêm mới và Chỉnh sửa: Khi thực hiện hai chức năng này, màn hình sẽ hiển thị lên các thông tin cần thiết để tài khoản quản trị nhập hoặc chỉnh sửa.
{关键字}

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì