casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


ĐỊNH LƯỢNG THỰC PHẨM

Mục đích: Chức năng này tự tính ra số lượng thực phẩm cần phân chia cho từng khối học theo sĩ số thực tế trong ngày

Cách thực hiện: Chức năng này chỉ thực hiện được khi Bạn thực hiện xong việc điều chỉnh thực đơn. Bao gồm 2 bước:


Bước 1: Định lượng thực phẩm sống

Vào TAB "DINH DƯỠNG" chọn Menu "THỰC ĐƠN" chọn "ĐỊNH LƯỢNG THỰC PHẨM" rồi chọn "THỰC PHẨM SỐNG" . Chương trình sẽ hiện giao diện như hình sau:

{关键字}

 Bạn chỉ định lượng thực phẩm sống được khi đã điều chỉnh xong thực đơn ngày hôm đó

Sau khi chọn ngày,  Bạn cần nhập lượng nước cần thiết cho các thực phẩm trên

Cuối cùng, nhấn vào nút "XUẤT EXCEL" để in ấn và sử dụng.

Bước 2: Định lượng thực phẩm chín

Vào TAB "DINH DƯỠNG" chọn Menu "THỰC ĐƠN" chọn "ĐỊNH LƯỢNG THỰC PHẨM" rồi chọn "THỰC PHẨM CHÍN" .  Chươg trình sẽ hiện giao diện như hình sau:

{关键字}

1. Bạn xác định lượng thực phẩm cần phân chia cho 1 bé – theo từng khối. Việc này chỉ thực hiện 1 lần, chương trình sẽ tự nhớ cho những lần thực hiện tiếp theo.

2. Nhập sĩ số học sinh thực tế của từng khối, chương trình sẽ tự nhân lượng thức ăn cần chia cho khối đó.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì