casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


a. Mục đích: Đưa dữ liệu thống kê đầu năm của trường lên hệ thống phần mềm

b. Đường dẫn: Nhập dữ liệu/Giữa năm. Xem giao diện ở hình 84.

{关键字}
Hình 84: Giao diện giữa năm

c. Thao tác.

Nhập dữ liệu giữa năm

Bước 1: Kích chọn chức năng Nhập từ Excel (chức năng được khoanh đỏ trên hình 85).

{关键字}
Hình 85: Nhập từ excel

Bước 2: Kích chọn chức năng Duyệt (chức năng được khoanh đỏ ở hình 86)

{关键字}

Hình 86: Duyệt

Bước 3: Duyệt tìm đến file dữ liệu đầu năm muốn tải lên, kích chọn file đó rồi nhấn Ok ( hình 87)

{关键字}

Hình 87: Duyệt tìm file

Bước 4: Kích chọn chức năng Nhập dữ liệu để hoàn thành việc nhập dữ liệu đầu năm (Hình 88)

{关键字}
Hình 88: Tải file

Chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu trên web (Xem hình 89)

{关键字}
Hình 89: Sửa dữ liệu

Gửi báo cáo: Sau khi đã tải thành công file dữ liệu đầu năm lên hệ thống, người dùng cấp trường kích chọn chức năng Gửi báo cáo để gửi báo cáo lên cho cấp phòng (xem hình 90)

{关键字}
Hình 90: Gửi báo cáo


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì