casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Muốn đổi lại cơ cấu dinh dưỡng hoặc tỷ lệ đạt thì làm thế nào?
Cách thực hiện: 
1. Đầu tiên phải đổi từ cơ cấu mong muốn ra các thông tin đạm , béo , đường tương ứng.(Nếu không biết cách đổi có thể liên hệ để công ty hỗ trợ)
2. chọn chức năng "Danh mục"  rồi chọn chức năng "Định mức dinh dưỡng". 

{关键字}

3. Chọn nhóm trẻ tương ứng rồi sửa lại các thông tin đạm, béo, đường theo cơ cấu mong muốn hoặc muốn chỉnh lại tỷ lệ đạt thì chỉnh sửa lại trong 2 cột "Tỷ lệ đạt".

{关键字}
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì