casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Lưu ý:

       +  Tài khoản là duy nhất trên hệ thống không thể tạo hai tài khoản giống nhau được.
       + 
Mật khẩu mặc định khi tài khoản tạo thành công là: 123456.
       + 
Số dòng tối đa mỗi lần tải lên là 50

          -
Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản cấp Sở Giáo dục và Đào tạo, sau đó chọn 4. Hệ thống – 4.3. Người dùng, màn hình sẽ hiển thị giao diện như hình sau:
{关键字}

          - Bước 2: Nhấp chuột vào {关键字}  để thực hiện thêm mới danh sách tài khoản của các thành viên Đánh giá ngoài bằng File Excel mẫu, màn hình hiển thị giao diện như hình dưới.
{关键字}

          - Bước 3: Điền thông tin tài khoản Đánh giá ngoài vào file Excel mẫu. Lưu ý tất cả các cột chữ màu đỏ trên file excel mẫu là bắt buộc phải nhập. Cột Tài khoản không được để dấu cách và không được để tiếng Việt có dấu.
{关键字}

          - Bước 4: Cập nhật danh sách tài khoản ĐGN file excel mẫu lên phần mềm, nhấp chuột chọn {关键字}, màn hình sẽ hiển thị giao diện như hình dưới.
{关键字}

          - Sau khi chọn tệp xong chờ một lát đề hệ thống xử lý và sẽ có thông báo lại tình hình thêm tài khoản từ tệp excel.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì